Kundetilfredshedsundersøgelse er et godt værktøj til mere salg

Kundetilfredshedsundersøgelse er et godt værktøj til mere salg

Har du tænkt på om en kundetilfredshedsundersøgelse vil være godt for din virksomhed? Det er vigtigt for alle salgs- og service virksomheder at have tilfredse kunder. Det er nemlig det der gør at de kommer tilbage, og det er vigtigt for din forretnings omsætning og eksistens.

Det kan en kundetilfredshedsundersøgelse

En kundetilfredshedsundersøgelse er et vigtigt redskab, til at finde frem til hvordan din virksomhed klarer sig på kundefronten. Det er her du har muligheden for at se hvor dine kunder er særligt tilfredse, men også hvor de er særligt utilfredse. Det er vigtigt for at du kan forbedre de områder hvor din forretning står svagest.

Kun ved at vide hvad din forretnings svagheder er, kan I gøre noget ved dem. I kan arbejde hen imod bedre resultater og tilfredse kunder sammen med et professionelt firma. Der er virksomheder som specialiserer sig i at hjælpe andre virksomheder med at forbedre faktorer som salg, service, kundetilfredshed osv. Alle, faktorer som hænger sammen på den ene eller anden måde.

Brug empirien korrekt

Vi ved alle godt at vi ikke bare kan foretage en kundetilfredshedsundersøgelse og så efterfølgende ikke handle på den. Vi er nødt til at lavestatistikker over svarene og analysere på dem. Hvis ikke vi formår at gøre brug af den empiri vi nu har fået indsamlet, så er tiden og pengene på undersøgelsen spildte.

Ligesom et eksternt firma kan indsamle den data i skal bruge i forbindelse med en kundetilfredshedsundersøgelse, så kan de også analysere på resultatet og udarbejde en metode til en ny fremgangsmåde. De kan altså opsætte en strategi, som I i virksomheden skal eksekvere. De kan også hjælpe jer med at eksekvere den hvis det er det I ønsker.

Investér i din virksomhed så I bliver bedre

Det er vigtigt at tænke over at de ressourcer man putter i sin virksomhed, helst skal komme tilbage med afkast. Altså, en såkaldt return on investment. Det skal kunne betale sig at bruge så og så mange penge på et givent projekt. Tænk derfor over hvad det er du får igen ved at hyre et firma udefra til at stå for at hjælpe med at forbedre din forretning.

De kan stå for ting som mystery shopping, net promoter score og kundetilfredshedsundersøgelse. Et led kan f.eks. være at de afholder kurser for dit personale og træner dem inden for bestemte områder. F.eks. områder som din forretning scorede lavt på i undersøgelsen. Det kan være dine ansatte skal styrkes i mersalg eller kundeservice. Et eksternt firma kan gøre dette via kurser og trænings sessions.

Comments are closed.